سپاسگزاری در مقاله‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی در ایران

بررسی میزان و دلیل سپاسگزاری در مقاله‏های علم اطلاعات و دانش‏ شناسی در ایران و تعیین سازمان‏ها و افراد حامی پژوهش 

علیرضا نوروزی و مسعود محمدی 

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی فراوانی تعداد سپاسگزاری و دلیل سپاسگزاری در مقاله‏ های منتشر شده در مجله‏ های فارسی در رشته علم اطلاعات و دانش‏ شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‏ رسانی) است. این پژوهش بر اساس اطلاعات مندرج در بخش سپاسگزاری نشان می‏دهد که افراد، سازمان‏ها، دانشگاه‏ها و مؤسسه‏ های دولتی و خصوصی تا چه حد از پژوهش‏های مختلف حمایت مالی، معنوی، فکری و فنی کرده ‏اند. در مجموع، 99 مورد سپاسگزاری در مقاله‏ های علم اطلاعات و دانش‏ شناسی یافت شد. این پژوهش نشان می‏ دهد که بیش‏ترین دلایل سپاسگزاری، «همکاری» و «راهنمایی»  بوده است. اما در اغلب موارد مشخص نیست که منظور از «همکاری» و «راهنمایی»  چیست؟  ولی به طور کلی می‏توان گفت که همکاری نقش مهمی در انجام پژوهش داشته است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد اگرچه تعداد فراوانی سپاسگزاری در مقاله‏ های علم اطلاعات و دانش‏ شناسی سیر صعودی داشته است؛ ولی در مقایسه با تعداد کل مقاله‏ هایی که در این رشته منتشر می‏ شود چندان قابل توجه نیست. 

کلیدواژه‏ها: سپاسگزاری، قدردانی، حمایت مالی، حمایت فکری، مقاله‏ های‏ علمی‏، علوم کتابداری و اطلاع‏ رسانی، سازمان‏ها، علم‏ سنجی. 

مشخصات کتابشناختی:

نوروزی، علیرضا، و محمدی، مسعود (1391). بررسی میزان و دلیل سپاسگزاری در مقاله‏ های علم اطلاعات و دانش‏ شناسی در ایران و تعیین سازمان‏ها و افراد حامی پژوهش. مجله مشاوره اطلاعاتی، سال دوم، شماره اول. 

یادداشت:

برای نگارش این مقاله کوتاه، هزاران مقاله حوزه علم اطلاعات و دانش‏ شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‏ رسانی) ایران منتشر شده در طول چهل و پنج سال گذشته بررسی شده است و در نوع خودش نخستین پژوهش علمی است که به مطالعه بخش سپاسگزاری مقالات علمی در ایران می‏پردازد؛ هرچند مشابه خارجی در برخی حوزه ‏ها انجام شده است.

/ 2 نظر / 38 بازدید
داریوش

سلام. مقاله جالبی بود. از خوانندن آن لذت بردن. و حالا فهمیدم که کتابداران ناسپاس هستند و خیلی اهل سپاسگزاری نیستند موفق باشید

داریوش

سلام. مقاله جالبی بود. از خوانندن آن لذت بردم و فهمیدم که کتابداران ناسپاس هستند و خیلی اهل سپاسگزاری نیستند موفق باشید