معرفی وبگاهی در زمینه CDSS و مدیریت دانش بالینی

 

OpenClinical وبگاهی است که به موضوعات ارتقای پشتیبانی تصمیم گیری، پیشرفت های بالینی و سایر فناوری های مدیریت دانش در مراقبت های بهداشتی و تحقیقات بالینی، انتشار روش ها و ابزارهای برنامه های کاربردی دانش مراقبت سلامت که بر طبق استانداردها باشد می پردازد. مطالعه این وبگاه جهت آگاهی از تازه های حوزه مدیریت دانش بالینی و CDSS ها می تواند مفید واقع شود.

آدرس: http://www.openclinical.org/home.html

/ 0 نظر / 21 بازدید