DOI به عنوان استاندارد جهانی ایزو

ایزو (سازمان جهانی استاندارد) DOI را به عنوان استاندارد"  ISO 26324:2012، اطلاعات و دکومانتاسیون- سیستم شناسه اشیاء دیجیتال " معرفی کرد. این استاندارد ابزاری جهت شناسایی یک موجودیت دیجیتال یا فیزیکی در شبکه دیجیتال (اینترنت) است. این استاندارد اطلاعاتی از قبیل مکان شیء یا اطلاعات مربوط به آن را که در فضای اینترنت قابل دسترسی است را ارائه می‏دهد. بر طبق گفته سازمان جهانی استاندارد بعضی کاربردهای  DOI شامل مدیریت و مکان یابی اطلاعات و اسناد، مدیریت ابرداده ها، تسهیل تراکنش های الکترونیکی، ایجاد امکان تعاریف واحد و یکدست و ماندگار از موجودیت در هر شکل و از هر نوع داده ای، و ایجاد امکان تراکنش های تجاری و غیر تجاری است.  بر همین مبنا، ایزو 26324:2012 توصیف و بافت  این استاندارد را ارائه و اجزای عملکردی سیستم شناسه اشیاء دیجیتال را تبیین می کند. همچنین اصولی که برای خلق، ثبت و اجرای این سیستم مورد استفاده قرار گرفته است را توضیح می دهد. 
در تاریخچه DOI میبینیم که ابتدا سازمانی غیر انتفاعی که از ترکیب چندین سازمان انتشارتی به وجود آمده بود و به نام بنیاد  DOI  معرفی شد DOI را ارائه کرد. این سازمان به عنوان متولی ثبت شناسه های DOI  تاکنون بالغ بر 60 میلیون شناسه را ثبت کرده است. 
برای اطلاعات بیشتر در مورد DOI  به لینک زیر مراجعه کنید:

 
/ 0 نظر / 29 بازدید