برابرنهاده Finding aid

بازیابگر برابرنهاده عبارت انگلیسی "Finding aid" است. این اصطلاح دلالت بر ابزار بازیابی، ابزار جستجو، ابزار کشف، و ابزار یافتن دارد. به دیگر سخن، بازیابگر عبارت است از راهنما، سیاهه، نمایه، نشانگر، فهرست و غیره برای بازیابی مطالب مندرج در اسناد و منابع آرشیوی دست اول که درباره محتوای هر فقره سند، توصیف دقیقی ارائه می‏نماید.
بازیابگر یک ابزار توصیفی منتشر شده یا منتشر نشده به صورت کاغذی یا الکترونیکی است که به منظور کنترل فیزیکی یا محتوایی و فکری اسناد یا رکوردهای آرشیوی تهیه و تدوین می‏شود (بلاردو و بلاردو، ۱۹۹۲).
منبع
Bellardo, L.J., & Bellardo, L.L. (1992). A Glossary for Archivists, Manuscript Curators, and Records Managers. Chicago, Il.: Society of American Archivists
 مدخل ویکی‏پدیای آن هم ساخته شد:
/ 0 نظر / 41 بازدید