انتشار مقاله جدید از دکتر علیرضا نوروزی در Cataloging & Classification Quart

مقاله ای جدید در حوزه سازماندهی اطلاعات و روابط کتابشناختی توسط جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی، متخصص سازماندهی دانش و علم اطلاعات در مجله Cataloging & Classification Quarterly منتشر شده است. ایشان در این مقاله به بررسی روابط اثر به اثر در اف.آر.بی.آر. در مجموعه انتشارات کانادایی می پردازند. مطالعه این اثر ارزشمند را برای کسانی که در حوزه روابط کتابشناختی مشغول به فعالیت هستند توصیه می کنم. 

در زیر چکیده و لینک دسترسی این اثر موجود است: 


Analysis of Work-to-Work Bibliographic Relationships through FRBR: A
Canadian Perspective
Clément Arsenault & Alireza Noruzi
Abstract
The purpose of this study is to investigate the characteristics of
Canadian publications by analyzing their bibliographic relationships
based on the Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)
model. The study indicates frequencies of occurrence of work-to-work
bibliographic relationships for manifestations published in 2009 and
cataloged in the AMICUS online catalog. The results show that
approximately 4.4% of the 2009 bibliographic records in the AMICUS
catalog exhibit a work-to-work bibliographic relationship.

Bibliographic information
Arsenault, Clément & Noruzi, Alireza (2012). Analysis of Work-to-Work
Bibliographic Relationships through FRBR: A Canadian Perspective.
Cataloging & Classification Quarterly, Volume 50.
DOI:10.1080/01639374.2012.679580.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01639374.2012.679580

/ 0 نظر / 47 بازدید